+48 517 056 831
Od 2008 roku
Przejdź do treści
 
INDEX zabiegów

EMLA®  AstraZeneca - Znieczulenie Zabiegi Medycyna Estetyczna
"wspaniałe znieczulenie w Medycynie Estetycznej"

czy zabiegi medycyny estetycznej są bolesne cena zabieg gdzie
 
 
Emla Znieczulenie Zabiegi Medycyna Estetyczna Preparaty Znieczulające w Medycynie Estetycznej Zabiegi Medycyny Estetycznej bez bólu komfortowo Czy Zabiegi Medycyny Estetycznej są bolesne i niekomfortowe? Znieczulenie Zabiegi Medycyna Estetyczna Najlepsze u kogo Gdzien- Katowice Śląsk Gliwice Chorzów Bytom Zabrze Rybnik Opole Opolskie Bielsko Biała Żywiec Olkusz Chrzanów Tychy Dąbrowa Górnicza Sosnowiec Siemianowice Śląskie Czeladź Siewierz Ustroń Wisła Żory Częstochowa.


®


EMLA® znieczulenie AstraZeneca Medycyna EstetycznaEMLA, 25 mg/g + 25 mg/g, krem


Lidokaina + Prylokaina w Medycynie Estetycznej


 
         

Co to jest lek EMLA i w jakim celu się go stosuje w Medycynie Estetycznej


 
Lek EMLA zawiera dwie substancje czynne - lidokainę i prylokainę. Należą one do grupy leków określanych mianem leków miejscowo znieczulających.
 
Działanie leku EMLA polega na krótkotrwałym zniesieniu czucia w powierzchownych warstwach skóry. Krem nakłada się na skórę przed wykonaniem niektórych zabiegów i procedur medycznych. Pomaga to znieść ból w skórze; jednakże pacjent nadal może odczuwać ucisk i dotyk.
 

 

Lek EMLA może być stosowany do znieczulania skóry przed:

 
wkłuciem igły w skórę (na przykład podczas wykonywania zastrzyku lub pobierania krwi do badań), drobnymi zabiegami chirurgicznymi na skórze.
w celu znieczulenia narządów płciowych przed: wykonaniem zastrzyku,
 

 

Informacje ważne przed zastosowaniem leku EMLA


 
Jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie na lidokainę, prylokainę, inny podobny lek miejscowo
 
znieczulający lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku.
 
jeśli pacjent ma rzadko występujące zaburzenie metaboliczne, które wpływa na krew i nazywane jest niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej,
 
jeżeli u pacjenta występuje problem dotyczący stężenia barwnika krwi określany mianem methemoglobinemii,
 
nie należy stosować leku EMLA na obszary skóry z wysypką, skaleczeniami, zadrapaniami lub innymi otwartymi ranami, z wyjątkiem owrzodzeń kończyn dolnych. W przypadku występowania u pacjenta którychkolwiek z tych zmian, przed użyciem kremu należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą,
 
jeżeli u pacjenta występuje zaburzenie ze świądem skóry określane jako atopowe zapalenie skóry, wystarczające może być użycie kremu przez krótszy czas. Ze stosowaniem kremu przez czas dłuższy niż 30 minut związane jest większe prawdopodobieństwo wystąpienia miejscowej reakcji skórnej (patrz również punkt 4 „Możliwe działania niepożądane”),
 
jeżeli pacjent przyjmuje określone leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca (leki przeciarytmiczne klasy III, takie jak amiodaron). W takim przypadku lekarz będzie monitorować u pacjenta czynność serca.
 


Ze względu na możliwość zwiększonego wchłaniania z powierzchni skóry świeżo ogolonej ważne jest przestrzeganie zalecanego dawkowania, wielkości obszaru stosowania leku oraz czasu jego stosowania na skórze.


 
Należy unikać kontaktu leku EMLA z oczami, ponieważ może on powodować ich podrażnienie. W sytuacji przypadkowego dostania się kremu EMLA do oka należy natychmiast przemyć oko letnią wodą lub roztworem soli fizjologicznej (0,9% roztworu NaCl). Należy zachować ostrożność, aby nic nie dostało się do oka do czasu powrotu czucia.
 
W szczególności pacjent powinien poinformować swojego lekarza, jeżeli pacjent stosował lub przyjmował ostatnio jakiekolwiek spośród następujących leków:
 
Leki stosowane w leczeniu zakażenia określane mianem sulfonamidów oraz nitrofUrantoinę.
 
Leki stosowane w leczeniu padaczki: fenytoinę i fenobarbital.
 
Inne leki miejscowo znieczulające.
 
Leki stosowane w leczeniu niemiarowej akcji serca, takie jak amiodaron.
 
Cymetydyna lub leki beta-adrenolityczne, które mogą powodować zwiększenie stężenia lidokainy we krwi. Ta interakcja nie ma znaczenia klinicznego w krótkotrwałym stosowaniu leku EMLA w zalecanych dawkach.
 


Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

 
Po zabiegu Medycyny Estetycznej przy użyciu EMLA nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów
 
mechanicznych i obsługiwania maszyn, kiedy jest stosowany w zalecanych dawkach.
 
Lek EMLA zawiera hydroksystearynian makrogologlicerolu
 
Makrogologlicerolu hydroksystearynian może powodować reakcje skórne.Jak stosować lek EMLA

 
Miejsce stosowania kremu, ilość kremu oraz czas jego stosowania zależą od tego w jakim celu jest on używany.
 
Lekarz, farmaceuta lub pielęgniarka nałożą krem na odpowiednią okolicę lub pokażą pacjentowi jak należy to zrobić samodzielnie.
 
Gdy lek EMLA jest stosowany na narządy płciowe, lekarz lub pielęgniarka powinni nadzorować jego użycie.


 
Nie należy stosować leku EMLA w następujących obszarach:

 
Miejsca skaleczeń, zadrapań lub ran, z wyjątkiem owrzodzeń kończyn dolnych.
 
Miejsca występowania wysypki skórnej lub wyprysku.
 
Do oczu lub w pobliżu oczu.
 
Wewnątrz nosa, uszu lub jamy ustnej.
 
W odbycie.
 

 

Stosowanie na skórę przed drobnymi zabiegami


 
Krem nakłada się na skórę w grubej warstwie. Lekarz, farmaceuta lub pielęgniarka powiedzą pacjentowi, w którym miejscu należy nałożyć krem.
 
Następnie warstwę kremu przykrywa się opatrunkiem (folią plastikową). Opatrunek zdejmuje się bezpośrednio przed rozpoczęciem zabiegu. Jeżeli pacjent samodzielnie nakłada krem, powinien upewnić się, że otrzymał opatrunki od lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.
 
U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 12 lat należy nakładać krem co najmniej 60 minut przed planowanym czasem wykonania zabiegu (z wyjątkiem sytuacji, gdy krem ma zostać zastosowany na narządy płciowe). Jednakże, nie należy nakładać kremu 5 godzin przed zabiegiem lub wcześniej.
 

 
Podczas nakładania kremu EMLA bardzo istotnym jest, aby dokładnie przestrzegać następujących instrukcji:

 
Wycisnąć porcję kremu z tubki tak, by uformować kopczyk w miejscu, gdzie jest on potrzebny na skórze (na przykład tam, gdzie ma zostać wykonane wkłucie igłą). Linia kremu o długości około 3,5 cm z tubki 30 g odpowiada 1 g kremu. Połowa zawartości tubki 5 g odpowiada około 2 g kremu
Odkleić papierową warstwę z okienka środkowego z nieprzylegającej strony opatrunku (pozostawiając papierową ramkę).
Usunąć wierzchnią warstwę przylegającego opatrunku.
Ostrożnie umieścić opatrunek nad kopczykiem kremu. Nie rozprowadzać kremu pod opatrunkiem.
 Zdjąć papierowe usztywnienie. Ostrożnie wygładzić krawędzie opatrunku. Następnie pozostawić opatrunek na co najmniej 60 minut.
 Lekarz lub pielęgniarka zdejmą opatrunek i usuną krem bezpośrednio przed wykonaniem zabiegu medycznego (na przykład przed wkłuciem igły).
 
 
 

Zwykle stosowana dawka leku EMLA wynosi 1 g kremu na każde 10 cm2 (10 centymetrów kwadratowych) powierzchni skóry, stosowane przez 1 do 5 godzin pod opatrunkiem. Leku EMLA nie należy stosować na obszar świeżo ogolonej skóry większy niż 600 cm2 (600 centymetrów kwadratowych, np. 30 cm na 20 cm). Maksymalna dawka wynosi 60 g.Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku EMLA

 
Problemy i dolegliwości, jakie mogą wystąpić po zastosowaniu zbyt dużej dawki leku EMLA zostały wyszczególnione poniżej. Dolegliwości te nie powinny wystąpić po stosowaniu leku EMLA zgodnie z zaleceniami.
 
Odczucie „pustki w głowie” lub zawrotu głowy.
 
Mrowienie skóry wokół ust i drętwienie lub brak czucia języka.
 
Zaburzone odczuwanie smaku.
 
Niewyraźne widzenie.
 
Dzwonienie w uszach.
 
Istnieje również ryzyko methemoglobinemii (problemu dotyczącego stężenia barwnika zawartego we krwi). Jest to bardziej prawdopodobne, jeżeli pacjent równocześnie przyjmuje pewne inne leki. W przypadku wystąpienia tego stanu skóra staje się niebieskoszara z powodu niedostatecznej zawartości tlenu we krwi.
 
W ciężkich przypadkach przedawkowania możliwe jest wystąpienie takich objawów jak napady drgawkowe, obniżenie ciśnienia tętniczego krwi, zmniejszenie częstości oddechów, zatrzymanie oddychania oraz nieprawidłowa akcja serca. Te problemy mogą stanowić zagrożenie życia.
 
W razie jakiekolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.Możliwe działania niepożądane


 
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
 
W przypadku wystąpienia lub utrzymywania się u pacjenta jakichkolwiek spośród niżej wymienionych działań niepożądanych, pacjent powinien skontaktować się ze swoim lekarzem lub farmaceutą. Należy wtedy powiedzieć lekarzowi o wszystkim, co powoduje złe samopoczucie pacjenta podczas stosowania leku EMLA.

 
W miejscu zastosowania leku EMLA może wystąpić łagodna reakcja (zblednięcie lub zaczerwienienie skóry, niewielki obrzęk, początkowo uczucie pieczenia lub swędzenia). Są to zwyczajne reakcje na krem i leki znieczulające, które ustępują po krótkim czasie bez konieczności jakiegokolwiek postępowania medycznego.
 
W przypadku wystąpienia u pacjenta jakichkolwiek niepokojących lub niezwykłych działań lub reakcji podczas stosowania leku EMLA należy zaprzestać jego stosowania i skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą tak szybko jak to możliwe.
 
Często (mogą dotyczyć do 1 na 10 osób)
 
Przemijające miejscowe reakcje skórne (zblednięcie, zaczerwienienie, obrzmienie) w miejscu poddanym działaniu leku podczas stosowania na skórę, błonę śluzową narządów płciowych lub na owrzodzenia kończyn dolnych.
 
Początkowe łagodne odczucie pieczenia, świądu lub ciepła w miejscu poddanym działaniu leku podczas stosowania na błonę śluzową narządów płciowych lub na owrzodzenia kończyn dolnych.
 
Niezbyt często (mogą dotyczyć do 1 na 100 osób)
 
Początkowe łagodne odczucie pieczenia, świądu lub ciepła w miejscu poddanym działaniu leku podczas stosowania na skórę.
 
Brak czucia (drętwienie) w miejscu poddanym działaniu leku podczas stosowania na błonę śluzową narządów płciowych.
 
Podrażnienie skóry poddanej działaniu leku podczas stosowania na owrzodzenia kończyn dolnych.
 
Rzadko (mogą dotyczyć do 1 na 1000 osób)
 
Reakcje alergiczne, które w rzadkich przypadkach mogą doprowadzić do wystąpienia wstrząsu anafilaktycznego (wysypka skórna, obrzęk, gorączka, utrudnienie oddychania i omdlenie) podczas stosowania na skórę, błonę śluzową narządów płciowych lub na owrzodzenia kończyn dolnych.
 
Methemoglobinemia (zaburzenie dotyczące krwi) podczas stosowania na skórę.
 
Niewielkie punktowe krwawienie (wybroczyny) w miejscu poddanym działaniu leku (szczególnie u dzieci z wypryskiem po dłuższym czasie działania leku) podczas stosowania na skórę.
 
Podrażnienie oczu, jeżeli przypadkowo dojdzie do kontaktu oczu z kremem EMLA podczas jego stosowania na skórę.

 
 
 
 
   
a.d. 2021
              
dr n. med. AGNIESZKA LEDNIOWSKA, lekarz
GRZEGORZ LEDNIOWSKI, lekarz
              
EMAIL: biuro@estei.pl
TEL: +48 517 056 831

czynne 08.00-22.00
              
"Doktor" Sp.P. Lekarzy - Estei
KRS: 0000754277
NIP: 7492102996
Regon: 381627880
              
©Copyright 2007 - 2021  dr n. med. Agnieszka Ledniowska Grzegorz Ledniowski | All Rights Reserved
Wróć do spisu treści