+48 517 056 831
Od 2008 roku
Przejdź do treści
   

Certyfikaty - Medycyna Estetyczna Estei.pl

                       
Szkolenie lekarzy
   

Certyfikaty - Medycyna Estetyczna

&
Indywidualne szkolenia lekarskie

zabiegi estei
 

    

 • Korekcja zmarszczek z zastosowaniem toksyny botulinowej.
 • Korekcja zmarszczek z zastosowaniem wypełniaczy.
 • Mezoterapia igłowa w obszarze twarzy, skóry owłosionej głowy, cellulitu.
 • Wolumetria - Modelowanie okolicy jarzmowej i owalu twarzy.
 • Wypełniacze ust, modelowanie ust.
 • Zabiegi w przypadku nadpotliwości - toksyna botulinowa.
 • Lifting twarzy z wykorzystaniem nici haczykowych, PDO.
 • Osocze bogatopłytkowe.
 • Lipoliza iniekcyjna.
 • Peelingi lekarskie chemiczne, mechaniczne.


             
 
ćwiczenia
wykłady
kursy
szkolenia

Certyfikaty, Dyplomy:

             
             
             
 

Recenzja pracy doktorskiej

Streszczenie
Etiologia strat ciążowych jest często złożona i niejednorodna. U większości kobiet poronienia mają charakter incydentalny, natomiast  u 1-3% kobiet występuje  problem poronień nawykowych. Stosunkowo duży odsetek poronień spowodowany jest czynnikiem immunologicznym. W praktyce często spotyka się przypadki poronień o niewyjaśnionej etiologii, w których na podstawie danych klinicznych można by podejrzewać działanie czynnika autoimmunologicznego, jednakże badania laboratoryjne bazujące na stwierdzeniu dodatniego miana przeciwciał w pojedynczych testach tego nie potwierdzają. Cel pracy: Z uwagi na dotychczas nie w pełni usystematyzowaną wiedzę na temat zespołu antyfosfolipidowego i włączenie do kryteriów rozpoznania z Sydney w 2004r. tylko trzech rodzajów przeciwciał antyfosfolipidowych, postanowiono poddać krytycznej ocenie szerszą grupę testów laboratoryjnych służących do oznaczania przeciwciał i wyniki badań skorelować z danymi dotyczącymi zwłaszcza niepowodzeń położniczych a ponadto chorób i powikłań w przebiegu ciąż oraz ewentualnych ciąż ektopowych i ART celem ustalenia ich przydatności w praktyce.


Materiał i metody: Badaniem objęto 397 kobiet z niepowodzeniami położniczymi.
U pacjentek wykonano panel badań laboratoryjnych. Oznaczano przeciwciała: antykardiolipinowe w klasach IgA, IgM, IgG, przeciwciała przeciwko beta-2-glikoproteinie I w klasach IgA, IgM i IgG, czynnik reumatoidalny, przeciwciała przeciwjądrowe, przeciwko pojedynczej i podwójnej nici DNA, przeciwciała antyhistonowe, przeciwciała przeciwko peroksydazie tarczycowej. Antykoagulant tocznia oceniano przy użyciu testów: czasu częściowej tromboplastyny po aktywacji oraz czasu protrombinowego.  U pacjentek wykonano również Anti-phospholipid Screen Test, który służył do wykrywania sumy przeciwciał antyfosfolipidowych w klasach IgG oraz IgM.


Wyniki i wnioski:
 • U kobiet bez rozpoznanego zespołu antyfosfolipidowego na przebieg ciąży niekorzystny wpływ ma obecność przeciwciał przeciwjądrowych (ANA), czas oczekiwania na potomstwo oraz stosowanie heparyny.
 • U kobiet z rozpoznanym zespołem antyfosfolipidowym na przebieg ciąży wpływ miała obecność dwóch  rodzajów przeciwciał: przeciwciał przeciwko beta-2-glikoproteinie I Ig A oraz przeciwciał antyhistonowych. Stanowiły one istotny statystycznie czynnikami ryzyka poronień nawykowych. Dodatkowym czynnikiem niekorzystnym rokowniczo były przeciwciała przeciwko peroksydazie tarczycowej (antiTPO).    
 • Z otrzymanych krzywych jakości klasyfikatora ROC względem APS wynika, iż przy 2
 • wartościach wyników immunologicznych badan laboratoryjnych  mieszczących się w granicach normy ryzyko wystąpienia APS i poronień może być duże.
 • Testy stosowane w diagnostyce poronień nawykowych nie znajdują zastosowania w predykcji ciąż ekotopowych oraz niepowodzeń technik wspomaganego rozrodu. 
 
&
Uczestniczyłam w ponad 90 kursach, szkoleniach i konferencach naukowych.
Ukończyłam pięć kierunków studiów.
............
 
wykłady z medycyny estetycznej
wykształcenie dr Ledniowska
Ledniowska polecany lekarz
LEKARZ, DR N. MED. AGNIESZKA LEDNIOWSKA medycyna
DR N. MED. AGNIESZKA LEDNIOWSKA publikacje
doświadczenie agnieszka ledniowska
....to mój najważniejszy i najcenniejszy dyplom :):):)
bez  niego nie byłoby pozostałych!
............
 


Szkolenia, Kursy
Medycyna estetyczna to nowa gałąź medycyny, pomagająca osiągnąć i utrzymać pacjentom wysoką jakość życia poprzez poprawę atrakcyjności fizycznej oraz zapobiega skutkom starzenia się.

   
Wykłady Warsztaty szkoleniowe - Program Studiów i Kursów.
Celem studiów jest nabycie wiedzy oraz umiejętności z danego zakresu. Studia prowadzone są w oparciu o zajęcia teoretyczne i praktyczne. W trakcie nauki słuchacze poznają procedury umożliwiające wykonanie pozachirurgicznych zabiegów o małoinwazyjnym charakterze oraz te o niewielkim stopniu inwazyjności.

   
Dla kogo?
Studia skierowane są do lekarzy oraz lekarzy dentystów wiążących swoją przyszłość z wykonywaniem zabiegów z tej dziedziny.
 
  
Zagadnienia do wyboru:
 • Starzenie się organizmu, wiek biologiczny, metrykalny.
 • Rola lekarza medycyny prewencyjnej i przeciwstarzeniowej w planowaniu terapii estetyki lekarskiej. Medycyna przeciwstarzeniowa – nowa jakość usług medycznych.
 • Znaczenie wywiadu, badań laboratoryjnych i diagnostycznych w medycynie prewencyjnej i przeciwstarzeniowej.                                  
 • Możliwości medycyny estetycznej w prewencji starzenia.
 • Neurologia i psychiatria.     
 • Sex jako jakość życia i ważny element terapii przeciwstarzeniowej.
 • Aktywność fizyczna w profilaktyce starzenia się organizmu.
 • Osteoporoza i przedwczesne starzenie się układu kostno-stawowego – wybrane zagadnienia w aspekcie medycyny prewencyjnej i przeciwstarzeniowej.
 • Stomatologia estetyczna.
 • Chirurgia plastyczna.    
 • Hormonalna terapia w medycynie przeciwstarzeniowej.
 • Ginekologia w aspekcie medycyny przeciwstarzeniowej.
 • Gospodarka hormonalna w różnych grupach wiekowych.
 • Alergia i nietolerancje pokarmowe.
 • Wpływ diety na kondycję, stan zdrowia i starzenie się organizmu.
 • Otyłość i zaburzenia masy ciała.
 • Algorytmy w medycynie prewencyjnej i przeciwstarzeniowej.
 • Znaczenie wywiadu, badania podmiotowego i przedmiotowego oraz badań laboratoryjnych i diagnostycznych w medycynie przeciwstarzeniowej.
 • Anatomia, fizjologia i immunologia skóry.
 • Najczęstsze dermatozy, alergie, zmiany barwnikowe i nowotworowe skóry.
 • Trądzik zwykły i trądzik różowaty w aspekcie estetycznym .
 • Włosy i paznokcie w medycynie estetycznej.
 • Starzenie się organizmu.
 • Kosmetologia - miejsce składników aktywnych w produktach kosmetycznych.
 • Wpływ diety na starzenie się organizmu. Otyłość.
 • Terapia hormonalna w leczeniu meno i andropauzy.
 • Niedoczynność tarczycy jako problem medycyny estetycznej.
 • Wybrane aspekty leczenia defektów i starzenia ciała : cellulit, rozstępy, blizny, miejscowe depozyty tłuszczu.
 • Peelingi medyczne.
 • Aspekty prawne w medycynie przeciwstarzeniowej.
 • Techniki augmentacyjne
 • Radiofrekfencja
 • Zastosowanie urządzeń wykorzystujących fale świetlne.
 • Toksyna botulinowa
 • Mezoterapia.
 • Jak prawidłowo prowadzić dokumentację medyczną
 • Postępowanie w nagłych przypadkach w gabinecie medycyny estetycznej.
 • Planowanie indywidualnych programów terapeutycznych w gabinecie medycyny estetycznej
 • Techniki augmentacyjne -wypełnianie objętościowe
 • Zastosowanie toksyny botulinowej w górnej, środkowej i dolnej części twarzy.
 • Augmentacja w górnej, środkowej i dolnej części twarzy
 • Techniki łączone
 • Zaawansowany kurs mezoterapii
 • Odchudzanie i modelowanie sylwetki
 • ABC chirurgii estetycznej
 • Problemy naczyniowe w medycynie estetycznej.
 • Problemy skóry suchej.
 • Problemy skóry łojotokowej.
 • Problemy skóry naczyniowej.
 • Rola witamin i mikroelementów w profilaktyce starzenia.
 • Profilaktyka hormonalna w różnych grupach wiekowych.
 • Osteoporoza - wybrane zagadnienia w aspekcie medycyny przeciwstarzeniowej
 • Wybrane aspekty leczenia defektów i starzenia ciała - kurs zaawansowany
 • Alergia i nietolerancja pokarmowa - ograniczenia w leczeniu defektów estetycznych
 • Homotoksykologia
 • Sprawność seksualna w aspekcie starzenia
 • Zaawansowane techniki peelingów
 • Praktyczne zastosowanie zaawansowanych technologii medycznych
 • Aktywność fizyczna w profilaktyce starzenia
 • Dermoskopia
 • Jak sobie radzić z trudnym pacjentem.
 
 
 Edukacja
Metodyka prowadzenia zajęć z Lekarzami na tematy związane z zagadnieniami z Medycyny Estetycznej.
   
   
Cel kształcenia:
• zdobycie wiedzy dotyczącej tematów estetyki wykonywania, planowania zabiegów, ale także metodach postępowania, planowania.
• przećwiczenia umiejętności związane z komunikacją z pacjentem, podejmowaniem decyzji, negocjowaniem,  komunikowaniem się, radzeniem sobie ze stresem, wykonywaniem zabiegów.
      
Swobodna wymiana pomysłów, luźna atmosfera.
Grupie szkolonej zadawane jest pytanie, proponuje temat lub problem, a osoby uczestniczące podają wszystkie możliwe rozwiązania, które nasuną się im na myśl.

  
Bez krytykowania, komentowania czy oceny.
Kiedy dyskusja dobiegnie do końca, cała grupa zastanawia się, które pomysły, wskazania uważa za najistotniejsze, najbardziej trafne czy użyteczne, może też podjąć próbę kategoryzacji stwierdzeń, co pomaga w rozjaśnieniu problemu.
 
   
Tworzenie pozytywnej atmosfery
Pozytywne środowisko nauki zwiększa prawdopodobieństwo sukcesu. Podczas uczestnictwa w zajęciach towarzyszy nam poczucie bezpieczeństwa i komfortu psychicznego.

   
Poznawanie grupy
Każda grupa ma typową tylko dla siebie „osobowość”, wykreowaną przez indywidualne cechy osób uczestniczących, relacje między nimi i określoną dynamikę procesów grupowych. Osoba szkoląca dopasowuje się indywidualnie pod potrzeby, zainteresowania kursantów.
 
 
Odpowiadanie na pytania
Zachęca się kursantów do zadawania pytań (otwarcie na forum grupy podczas zajęć).
 

 
  
   
a.d. 2021
              
dr n. med. AGNIESZKA LEDNIOWSKA, lekarz
GRZEGORZ LEDNIOWSKI, lekarz
              
EMAIL: biuro@estei.pl
TEL: +48 517 056 831

czynne 08.00-22.00
              
"Doktor" Sp.P. Lekarzy - Estei
KRS: 0000754277
NIP: 7492102996
Regon: 381627880
              
©Copyright 2007 - 2021  dr n. med. Agnieszka Ledniowska Grzegorz Ledniowski | All Rights Reserved
Wróć do spisu treści